หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ไฟฟ้าภายในอาคาร

                                   ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เตรียมความพร้อมให้กับช่างฝีมือ ก่อนการขอรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการทดสอบระหว่างวันที่ 28 – 29 มกราคม 2559 มีผู้เข้าทดสอบจำนวน 25 คน ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ


ว้นที่ข่าว : 02/02/2559