หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ


นายสรรชัย ชอบพิมาย
ชื่อ - นามสกุล : นายสรรชัย ชอบพิมาย

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ

วัน/เดือน/ปีเกิด : -

ประวัติการศึกษา


ประวัติการทำงาน


เครื่องราชอิสริยาภรณ์
-