หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 ผู้ช่วยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 30 24 มิถุนายน 2562 28 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
2 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 30 15 กรกฎาคม 2562 19 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
3 การทำขนมถิ่นไทยประยุกต์ 30 5 สิงหาคม 2562 9 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
รายการที่ 1 - 3 จากทั้งหมด 3 รายการ