หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
1 การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 24 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
2 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีInternetofThings 30 9 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
3 การทำไม้กวาดดอกหญ้า 30 9 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
4 การจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ 30 16 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
5 การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 16 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
6 การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซลาร์เซลล์ 30 16 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
7 การทำสมุนไพรและลูกประคบ 30 13 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
8 การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 30 20 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
9 บาริสต้ามืออาชีพ 30 20 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
10 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 9 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
รายการที่ 1 - 10 จากทั้งหมด 10 รายการ