หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การขายสินค้าออนไลน์ 18 13 กรกฎาคม 2563 15 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
2 การขายสินค้าออนไลน์ 18 16 กรกฎาคม 2563 18 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
รายการที่ 1 - 2 จากทั้งหมด 2 รายการ