หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
1 การแต่งผมสุภาพบุรุษ 30 17 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
2 ช่างเคาะตัวถังรถยนต์ 30 17 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
3 การทำสิ่งประดิษฐ์จากกะลามะพร้าว 30 20 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
4 การทำขนมไทย 30 25 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
5 การซ่อมอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 30 2 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
6 การจักสาน 30 5 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
7 การทอผ้าไหมมัดหมี่ 30 10 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
8 การแซวเสื้อเก็บ 30 18 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
9 ช่่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 1 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
10 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 1 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
11 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 280 1 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
12 ผู้ควบคุมปั้นจั่นชนิดติดตั้งอยู่กับที่ 18 8 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
13 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 30 5 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
14 การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 30 1 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
15 เทคนิคช่างสีรถยนต์ 30 18 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
16 การทำขนมไทย 30 22 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
17 ผู้ควบคุมปั้นจั่นชนิดติดตั้งอยู่กับที่ 18 2 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
18 การแซวเสื้อเก็บ 30 5 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
19 การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 10 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
20 การจักสาน 30 10 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
21 การทำขนมไทย 30 13 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
22 การประกอบอาหารไทย 30 20 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
23 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 30 2 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
24 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 30 5 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 25 รายการ