หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 นวดเท้าเพื่อสุขภาพ 60 20 กุมภาพันธ์ 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
2 นวดเท้าเพื่อสุขภาพ 60 20 กุมภาพันธ์ 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
3 การทำไม้กวาดดอกหญ้า 30 25 กุมภาพันธ์ 2562 1 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
4 การแซวเสื้อเก็บ 30 11 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
5 การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 30 15 มีนาคม 2562 19 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
6 การย้อมสีไหมมัดหมี่ 30 18 มีนาคม 2562 22 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
7 การซ่อมอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 30 18 มีนาคม 2562 22 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
8 การปูกระเบื้อง 30 25 มีนาคม 2562 29 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
9 การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 30 1 เมษายน 2562 5 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
10 เทคนิคช่างสีรถยนต์ 30 18 เมษายน 2562 22 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
11 การซ่อมอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 30 20 เมษายน 2562 24 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
12 การทำขนมไทย 30 22 เมษายน 2562 26 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
13 ผู้ควบคุมปั้นจั่นชนิดติดตั้งอยู่กับที่ 18 2 พฤษภาคม 2562 4 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
14 การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 10 พฤษภาคม 2562 14 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
15 การจักสาน 30 10 พฤษภาคม 2562 14 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
16 การทำขนมไทย 30 13 พฤษภาคม 2562 17 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
17 การประกอบอาหารไทย 30 20 พฤษภาคม 2562 24 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
18 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 30 2 มิถุนายน 2562 6 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
19 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 30 5 กรกฎาคม 2562 9 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
รายการที่ 1 - 19 จากทั้งหมด 19 รายการ