หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การทำสมุนไพรและลูกประคบ 30 26 เมษายน 2562 30 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
2 การทำขนมไทย 30 13 พฤษภาคม 2562 17 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
3 การประกอบอาหารไทย 30 20 พฤษภาคม 2562 24 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
4 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 30 5 กรกฎาคม 2562 9 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
รายการที่ 1 - 4 จากทั้งหมด 4 รายการ