หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 15 ตุลาคม 2563 15 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
2 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 15 ตุลาคม 2563 15 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
3 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 15 ตุลาคม 2563 15 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
4 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 15 ตุลาคม 2563 15 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
5 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 15 ตุลาคม 2563 15 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
6 การประกอบอาหารไทย 30 26 พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
7 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 11 ธันวาคม 2563 15 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
8 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี Internet of Things ในชีวิตประจำวัน (สำหรับบ้านอัจฉริยะ) 30 24 ธันวาคม 2563 28 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
9 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 30 25 ธันวาคม 2563 29 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
10 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 25 ธันวาคม 2563 29 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
รายการที่ 1 - 10 จากทั้งหมด 10 รายการ