หน้าแรก > กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
 
ประวัติการทดสอบ
ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่รับสมัคร หน่วยงาน สมัคร
1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 29 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
2 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 1 14 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
3 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 21 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
4 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 1 11 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
5 พนักงานนวดไทย 1 1 18 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
6 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 15 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
7 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 14 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
8 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 2 21 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
รายการที่ 1 - 8 จากทั้งหมด 8 รายการ