หน้าแรก > กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
 
ประวัติการทดสอบ
ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
1 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 2 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
2 ช่างสีรถยนต์ 1 1 28 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
3 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 1 2 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
4 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 2 1 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
5 พนักงานนวดไทย 1 1 2 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
รายการที่ 1 - 5 จากทั้งหมด 5 รายการ