แนะนำช่างฝีมือ หน้าแรก > สถานประกอบกิจการดีเด่น

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ: นายภรากรณ์
นามสกุล :: เหล่าเลิศ
รูปภาพ ::
ที่อยู่ :: 22 หมู่ที่ 17 ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
ประวัติ: วุฒิการศึกษา ม.6 ศูนย์กาศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปรางค์กู่ อำภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
เบอร์โทรศัพท์: 0848294691
อีเมล์: -
หลักสูตรที่จบ: เตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ รุ่นที่ 28(3/2549)
จบแล้วไปทำอะไร: ประกอบกิจการเปิดอู่ซ่อมรถจักรยายนต์ รับซ่อม ตกแต่ง ขายอไหล่รถจักรยานยนต์
ประสบความสำเร็จอย่างไร: ดำเนินกิจการ อู้ซ่อมรถจักรยานยนต์ ด้วยความวิริยะ อุสาหะ สามารถขยายกิจการจารร้านขนาดเล็ก เป็นร้านขนาดกลาง ได้รับความเชื่อถือจากชุมชน สร้างรายได้ให้กับครอบครัวอย่างยั่งยืน
กลับ