แนะนำช่างฝีมือ หน้าแรก > สถานประกอบกิจการดีเด่น

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ: นายพนมพร
นามสกุล :: ศรีลาชัย
รูปภาพ ::
ที่อยู่ :: 384/5 ถนนกวงเฮง ม.5 ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพทร์มือถือ. 08 3313 2059 โทรศัพท์. 045961133
ประวัติ: ผู้รับการฝึก ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ สาขา ช่างซ่อมเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ รุ่นที่ 46/(1/2557)
เบอร์โทรศัพท์: 08 3313 2059,0 4596 1133
อีเมล์: -
หลักสูตรที่จบ: สาขา ช่างซ่อมเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ รุ่นที่ 46/(1/2557)
จบแล้วไปทำอะไร: เปิดกิจการ ร้าน STP แอร์แอนเซอร์วิส 384/5 ถนนกวงเฮง ม.5 ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ประสบความสำเร็จอย่างไร: เมื่อผ่านการฝึกในหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน แล้วเปิดร้านให้บริการ เกี่ยวกับติดตั้ง ซ่อม เครื่องทำความเย็น เป็นเจ้าของกิจการ
กลับ