ข่าว หน้าแรก > ติดต่อเรา
 

ติดต่อเรา

ที่อยู่ แผนที่

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ

เลขที่ 320 หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

เบอร์โทร 045 615864-6 Fax 045 615864 ต่อ 107

ผู้อำนวยการ นายภิญโญ  สะตะพันธ์ ต่อ 101

ฝ่ายสนับสนุน (สอ)  ต่อ 274

ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสาร (ทส) ต่อ 126

ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (สส.) ต่อ 105

ฝ่ายพัฒนาศักยภาแรงงาน (พศ.) ต่อ 129

ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน (สม.)ต่อ 132,192

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- หัวหน้าบริหารงานทั่วไป ต่อ 125

- งานธุรการ ต่อ 106

- การเงินและบัญชี ต่อ 104

- งานพัสดุ ต่อ 103

Facebook : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ศพจ.ศก.