สถานประกอบกิจการดีเด่น หน้าแรก > สถานประกอบกิจการดีเด่น


ชื่อ-นามสุกล อีเมล์ หลักสูตรที่จบ
นาย เมธา - ด่านสกุลเจริญ
-
จบการฝึกอบรมในหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ,ทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงานสาขา ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ระดับ 1
นาง หยาดรุ้ง - วัชรพลชัย
-
หลักสูตรการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร รุ่นที่1 พ.ศ.2553
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ