หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน pdf ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 110 73 18/12/2562 12/05/2563 ดาวน์โหลด
ใบสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน pdf ใบสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 126 78 18/12/2562 12/05/2563 ดาวน์โหลด
เอกสารการรับรองความรู้ความสามารถ แบบ คร.10 pdf แบบใบสมัคร การรับรองความรู้ความสามารถ คร.10 515 500 14/10/2559 14/10/2559 ดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับประชาชน ในการติดต่อขอรับบริการจาก ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี pdf คู่มือ การขอใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน สถานทดสอบฝีมือคนหางาน 326 294 14/10/2559 ดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับประชาชน ในการติดต่อขอรับบริการจาก ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี pdf คู่มือ การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 309 262 14/10/2559 ดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับประชาชน ในการติดต่อขอรับบริการจาก ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี pdf คู่มือ การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ 527 502 14/10/2559 ดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับประชาชน ในการติดต่อขอรับบริการจาก ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี pdf คู่มือ การให้ความเห็นชอบส่งลูกจ้างไปฝึกภายนอก 163 149 14/10/2559 ดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับประชาชน ในการติดต่อขอรับบริการจาก ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี pdf คู่มือ การออกใบแทนใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน 162 146 14/10/2559 ดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับประชาชน ในการติดต่อขอรับบริการจาก ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี pdf คู่มือ การให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงานกรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกเอง 129 115 14/10/2559 ดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับประชาชน ในการติดต่อขอรับบริการจาก ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี pdf คู่มือ การให้ความเห็นชอบดำเนินการเองหรือจัดจ้าง 138 127 14/10/2559 ดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับประชาชน ในการติดต่อขอรับบริการจาก ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี pdf คู่มือ การต่อใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน 158 145 14/10/2559 14/10/2559 ดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับประชาชน ในการติดต่อขอรับบริการจาก ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี pdf คู่มือ การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 19 0 14/10/2559 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 25 รายการ