ข่าว หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นาย สานิต - สีตะบุตร 20 กุมภาพันธ์ 2558 - 30 กันยายน 2544 ผู้อำนวยการ
นาย ชาญชัย - สุขบริบูรณ์ 29 พฤศจิกายน 2544 - 29 มกราคม 2549 ผู้อำนวยการ
นาย โฆษิต - ถาวระ 30 มกราคม 2549 - 30 พฤษภาคม 2552 ผู้อำนวยการ
นาง ฉันทนา - ฤทธิรงค์ 1 มิถุนายน 2552 - 1 กรกฎาคม 2555 ผู้อำนวยการ
นาง จิราภรณ์ - วงศาโรจน์ 2 กรกฎาคม 2555 - 21 มิถุนายน 2558 ผู้อำนวยการ
นาย เลอพงษ์ - แตงเนียม 22 มิถุนายน 2558 - 15 ธันวาคม 2560 ผู้อำนวยการ
นายคฑาฉัตร - จันทร์แสง 18 ธันวาคม 2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี
 


รายการที่ 1 - 7 จากทั้งหมด 7 รายการ