ข่าว หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 

หัวข้อข่าว
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 26/08/2563
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติผ่านระบบออนไลน์
ว้นที่ข่าว : 05/08/2563
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 งปม/2563
ว้นที่ข่าว : 18/12/2562
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา พนักงานวดไทย ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 18/12/2562
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 งปม/2563
ว้นที่ข่าว : 18/12/2562
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 4-5/2562
ว้นที่ข่าว : 05/03/2562
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 6/2562
ว้นที่ข่าว : 05/03/2562
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 6/2561
ว้นที่ข่าว : 30/03/2561
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 5/2561
ว้นที่ข่าว : 30/03/2561
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 4/2561
ว้นที่ข่าว : 31/01/2561
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 3/2561
ว้นที่ข่าว : 31/01/2561
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 2/2561
ว้นที่ข่าว : 26/12/2560
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า
ว้นที่ข่าว : 26/12/2560
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 1/2561
ว้นที่ข่าว : 26/12/2560
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ประมวลผลคำ) ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 20/09/2560
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่25/2560
ว้นที่ข่าว : 20/09/2560
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่20/2560
ว้นที่ข่าว : 01/06/2560
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ รุ่นที่19/60
ว้นที่ข่าว : 07/02/2560
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1
ว้นที่ข่าว : 07/02/2560
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ รุ่นที่16/60
ว้นที่ข่าว : 22/12/2559
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 51 รายการ