ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

หัวข้อข่าว
ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2563)
ว้นที่ข่าว : 09/10/2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2563)
ว้นที่ข่าว : 21/07/2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2563).2562)
ว้นที่ข่าว : 22/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ จ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม และจ้างเหมาพนักงานขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ 2563
ว้นที่ข่าว : 21/04/2563
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ จ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม และจ้างเหมาพนักงานขับยานพาหนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 5 เดือน (พฤษภาคม - กันยายน 2563)
ว้นที่ข่าว : 15/04/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ว้นที่ข่าว : 15/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื่้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
ว้นที่ข่าว : 20/03/2563
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ว้นที่ข่าว : 10/03/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ว้นที่ข่าว : 09/03/2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2562)
ว้นที่ข่าว : 31/01/2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3
ว้นที่ข่าว : 31/07/2562
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 10/09/2561
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคาร สถานที่ พนักงานดูแลสนามหญ้า สวนหย่อม และพนักงานขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ว้นที่ข่าว : 10/09/2561
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคาร สถานที่ พนักงานดูแลสนามหญ้า สวนหย่อม และพนักงานขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ว้นที่ข่าว : 22/09/2560
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 22/09/2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ว้นที่ข่าว : 15/09/2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคาร สถานที่ พนักงานดูแลสนามหญ้า สวนหย่อม และพนักงานขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ว้นที่ข่าว : 15/09/2559
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมทาสีสิ่งก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี
ว้นที่ข่าว : 28/05/2558
รายการที่ 1 - 18 จากทั้งหมด 18 รายการ