ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
ฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานหลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ระยะเวลา 30 ชั่วโมง
ว้นที่ข่าว : 05/03/2562
ฝึกอบรมฝีมือแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรฝึกอาชีพเสริม สาขา การทำขนมไทย ระยะเวลา 30 ชั่วโมง
ว้นที่ข่าว : 30/03/2561
ฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน หลักสูตร ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระยะเวลา 18 ชั่วโมง
ว้นที่ข่าว : 31/01/2561
ฝึกอบรม โครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน กิจกรรมหมู่บ้านช่าง สร้างสรรค์งานในชุมชน หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ระยะเวลา 30 ชั่วโมง
ว้นที่ข่าว : 26/12/2560
ฝึกอบรม โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า
ว้นที่ข่าว : 26/12/2560
ฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน หลักสูตร ช่างไฟฟ้าทักษะสูง รองรับ ไทยเเลนด์ 4.0 ระยะเวลา 24 ชั่วโมง
ว้นที่ข่าว : 26/12/2560
จัดทำมาตรฐานผู้ประกอบอาชีพ สาขา พนักงานพับสเเตนเลส
ว้นที่ข่าว : 23/08/2560
ฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน หลักสูตรการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุ ระยะเวลา30ชม. รุ่นที่ 2
ว้นที่ข่าว : 23/08/2560
ฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน หลักสูตรการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุ ระยะเวลา30ชม. รุ่นที่ 1
ว้นที่ข่าว : 23/08/2560
ฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ระยะเวลา 18 ชั่วโมง รุ่นที่ 2
ว้นที่ข่าว : 23/08/2560
ฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ระยะเวลา 18 ชั่วโมง รุ่นที่ 1
ว้นที่ข่าว : 23/08/2560
พัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี ฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่นเพิ่มศักยภาพแรงงานด้านภาษา
ว้นที่ข่าว : 13/07/2560
พัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี สร้างอาชีพแรงงานนอกระบบ
ว้นที่ข่าว : 13/07/2560
พัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี ส่งเสริมการพัฒนากำลังแรงงานภาคบริการ
ว้นที่ข่าว : 13/07/2560
ฝึกอบรมหลักสูตร การประดิษฐ์ดอกไม่จันทน์ ดอกดารารัตน์
ว้นที่ข่าว : 09/06/2560
ฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน หลักสูตร พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ 1 ระยะเวลา 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 2
ว้นที่ข่าว : 23/03/2560
ฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน หลักสูตร การพ่นสีรถยนต์ ระยะเวลา 18 ชั่วโมง
ว้นที่ข่าว : 23/03/2560
ฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ ระยะเวลา 18 ชั่วโมง รุ่นที่ 2
ว้นที่ข่าว : 23/03/2560
ฝึกอบรมโครงการ การป้องกันและระงับอัคคีภัย
ว้นที่ข่าว : 23/03/2560
ฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน หลักสูตร พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ 1 ระยะเวลา 30 ชั่วโมง
ว้นที่ข่าว : 23/03/2560
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 90 รายการ