ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
ประกาศรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
ว้นที่ข่าว : 19/10/2563
ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2563
ว้นที่ข่าว : 12/10/2563
กระทรวงแรงงานสร้างแพตฟอร์ม "ไทยมีงานทำ" รวบรวมข้อมูลการจ้างงานและหลักสูตรฝึกอบรมให้บริการแก่ประชาชนทั้วไป
ว้นที่ข่าว : 24/09/2563
ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2563
ว้นที่ข่าว : 09/09/2563
ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ เพื่อสร้างการรับรู้ และเตรียมความพร้อมการปฎิบัติภารกิจตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
ว้นที่ข่าว : 26/08/2563
ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
ว้นที่ข่าว : 03/08/2563
ขอเชิญชวนทุกท่านโหลดแอปพลิเคชันรวมช่างของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 21/07/2563
ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2563
ว้นที่ข่าว : 10/07/2563
ประชุมคณะกรรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ว้นที่ข่าว : 26/06/2563
เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
ว้นที่ข่าว : 02/06/2563
ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2563
ว้นที่ข่าว : 05/05/2563
ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2563
ว้นที่ข่าว : 08/04/2563
ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ว้นที่ข่าว : 27/03/2563
รับลงทะเบียนสมัครเป็นผู้ให้บริการด้านช่าง ในสาขา ช่างไฟ ช่างแอร์ และช่างประปา/สุขภัณฑ์
ว้นที่ข่าว : 13/02/2563
เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2563
ว้นที่ข่าว : 11/02/2563
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562
ว้นที่ข่าว : 07/01/2563
ออกให้บริการตัดผม งานวันคนพิการสากลจังหวัดสิงห์บุรี
ว้นที่ข่าว : 18/12/2562
ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
ว้นที่ข่าว : 03/12/2562
เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2562
ว้นที่ข่าว : 05/11/2562
ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2562
ว้นที่ข่าว : 04/09/2562
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 129 รายการ