ฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างแต่งผมบุรุษ(ระดับต้น) ระยะเวลา 320 ชม.
...
...
...
...
...
...
...

นายคฑาฉัตร จันทร์แสง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างแต่งผมบุรุษ(ระดับต้น) ระยะเวลา 320 ชม. ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2562 - 31 มกราคม 2563 ให้กับผู้สนใจ จำนวน 20 คน


ว้นที่ข่าว : 18/12/2562 0:00:00
ปิดหน้าจอ