หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน
 
หัวข้อเรื่อง รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน
รายละเอียด

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี เปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้าอบรม หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

สาขา

๑.ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์

๒.ช่างซ่อมรถยนต์

๓.ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

๔.ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก

๕.ช่างเชื่อมไฟฟ้าด้วยมือ

๖.ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า

๗.นวดไทยและนวดเท้าเพื่อสุขภาพ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

๑.อายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป *ยกเว้นช่างเชื่อมไฟฟ้าด้วยมือ อายุ ๑๘ ปีขึ้นไป

๒.มีสุขภาพแข็งแรง และสามารถเข้ารับการฝึก/ปฏิบัติตามระเบียบได้ตลอดหลักสูตร

หลักฐานการสมัคร

๑.สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาวุฒิการศึกษา/

๒.รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 

***ด่วน! จำนวนจำกัดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นี้ เท่านั้น

*** เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย บริการหอพักฟรี , มีชุดฝึกให้

สมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี (ตรงข้ามร้านแม่ลาปลาเผา)
โทรศัพท์ 036-813661-4
หรือติดต่อสายด่วนสายตรงมาที่ 085-7077183  อาจารย์ทศพร
 
 

 

 

 

 

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
30 กันยายน 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
30 พฤศจิกายน 2559