หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1
 
หัวข้อเรื่อง ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1
รายละเอียด

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี จะดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 6 วัน ให้กับผู้ที่ทำงานในสาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม 2559 เพื่อทดสอบฝีมือ ความรู้ ความสามารถและทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพตามเกณฑ์กำหนดของมาตรฐานฝีมือแรงงานแรงงานแห่งชาติ และเตรียมความพร้อมรองรับวิชาชีพควบคุม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทดสอบฯ จำนวน 50 คน

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
17 ตุลาคม 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
21 ตุลาคม 2559