หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี ดำเนินการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่นักศึกษา ปวส. ปีสุดท้ายจากวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี จำนวน 19 คน เพื่อให้สามารถมีทักษะ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และมีสมรรถนะเป็นแรงงานที่มีคุณภาพได้รับค่าตอบแทนตามมาตรฐานค่าจ้างที่กำหนด และสามารถนำไปประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่สังคม


ว้นที่ข่าว : 26/08/2563