หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ เพื่อสร้างการรับรู้ และเตรียมความพร้อมการปฎิบัติภารกิจตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ บริษัท พรเลิศการช่าง จำกัด ประเภทอุตสาหกรรมงานเชื่อม จำนวนลูกจ้าง 23 คน เพื่อสร้างการรับรู้ และเตรียมความพร้อมการปฎิบัติภารกิจตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ในสาขาอาชีพที่จะประกาศเป็นอันตรายต่อสาธารณะ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่สังคม และนำไปประกอบอาชีพได้ตามมาตรฐานฝีมือและมีใบประเมินความรู้ความสามารถได้ถูกต้อง ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 ตามสาธารณสุขกำหนด


ว้นที่ข่าว : 26/08/2563