หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มผลิตภาพแรงงานพนักงาน และลดความสูญเสียในการทำงาน

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี ดำเนินการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน หลักสูตร การเพิ่มผลิตภาพแรงงานพนักงาน และลดความสูญเสียในการทำงาน เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการปฎิบัติงาน จัดทำแนวทางให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ และเพื่อสร้างประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2563 จำนวน 12 ชั่วโมง ให้แก่พนักงาน บริษัท เกษร ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด จำนวน 20 คน รวมถึงแนะนำการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามสาธารณสุขกำหนด


ว้นที่ข่าว : 26/08/2563