หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาขนมไทย

ข่าวฝึกอบรม

...

วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาขนมไทย ระยะเวลา 18 ชั่วโมงให้กับผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงาน ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 20 คน เพื่อฝึกอบรมอาชีพเสริมให้สามารถประกอบการชีพในท้องถิ่น และใช้ต้นทุนไม่สูงมาก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต มีอาขีพที่มั่นคง และสร้างรายได้ให้ครอบครัว และให้คำแนะนำมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส-19 ตามที่สาธารณสุขกำหนด เพื่อความปลอดภัย ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี


ว้นที่ข่าว : 21/07/2563