หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ฝึกอบรมฝีมือแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรฝึกอาชีพเสริม สาขา การทำขนมไทย ระยะเวลา 30 ชั่วโมง

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 23 มี.ค.61 นายคฑาฉัตร จันทร์แสง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาศักยภาพและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการฝึกอบรมการฝึกอาชีพเสริม กิจกรรม ฝึกอบรมฝีมือแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรฝึกอาชีพเสริม สาขา การทำขนมไทย ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 23 – 27มีนาคม 2561 ให้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ ณ อบต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี  จำนวน 30 คน


ว้นที่ข่าว : 30/03/2561