หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 3/2561

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
...
...
...
สนพ.สิงห์บุรี ยกระดับมาตรฐานช่างไฟฟ้าไทย เดินหน้าสู่ไทยแลนด์4.0 
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 เพื่อยกระดับฝีมือกำลังแรงงานไทยสู่มาตรฐานสากลให้เป็นที่ยอมรับ
 
วันที่ 19 มกราคม 2561 นายคฑาฉัตร จันทร์แสง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี มอบหมายฝ่ายพัฒนาศักยภาพเเละทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561  ให้กับประชาชนที่ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า จำนวน 15 คน เพื่อยกระดับฝีมือกำลังแรงงานไทยสู่มาตรฐานสากลให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมด้านแรงงานรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและนำประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์4.0 และเพื่อนำผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ ไปประกอบในการขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ฉบับที่ 2 ต่อไป

ว้นที่ข่าว : 31/01/2561