หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ฝึกอบรม โครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน กิจกรรมหมู่บ้านช่าง สร้างสรรค์งานในชุมชน หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ระยะเวลา 30 ชั่วโมง

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...
...
สนพ.สิงห์บุรี พัฒนาทักษะฝีมือช่างไฟฟ้าไทย เดินหน้าสู่ไทยแลนด์4.0 
 
วันที่ 16 ธันวาคม 2560 นายเลอพงษ์ แตงเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี มอบหมายฝ่ายพัฒนาศักยภาพเเละทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ร่วมกับ สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการเปิดฝึกอบรม โครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน กิจกรรมหมู่บ้านช่าง สร้างสรรค์งานในชุมชน หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2560 ให้กับประชาชนทั่วไป จำนวน 20 คน เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือ นำความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ว้นที่ข่าว : 26/12/2560