หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคาร สถานที่ พนักงานดูแลสนามหญ้า สวนหย่อม และพนักงานขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรีมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคาร สถานที่ พนักงานดูแลสนามหญ้า สวนหย่อม และพนักงานขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  โดยกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ผู้สนใจติดต่อ ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น ๑  อาคารอำนวยการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ คลิ๊กดาวน์โหลด หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๖๕๑ ๐๒๐๒-๓ ในวันและเวลาราชการ


ว้นที่ข่าว : 22/09/2560
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด