หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี


นายคฑาฉัตร จันทร์แสง
ชื่อ - นามสกุล : นายคฑาฉัตร จันทร์แสง

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี

วัน/เดือน/ปีเกิด : -

ประวัติการศึกษา


ประวัติการทำงาน


เครื่องราชอิสริยาภรณ์
-