หน้าแรก > ผลการดำเนินงาน
Share
ผลการดำเนินงาน
 

ชื่อ ผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับงวด สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
วันที่บันทึกข้อมูล : 04/06/2562
รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับงวด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
วันที่บันทึกข้อมูล : 16/05/2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ในรอบเดือนเมษายน 2562 (สขร.1)
วันที่บันทึกข้อมูล : 14/05/2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ในรอบเดือนมีนาคม 2562 (สขร.1)
วันที่บันทึกข้อมูล : 17/04/2562
รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับงวด สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่บันทึกข้อมูล : 01/04/2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (สขร.1)
วันที่บันทึกข้อมูล : 06/03/2562
รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน สำหรับงวด สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2562
วันที่บันทึกข้อมูล : 28/02/2562
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ในรอบเดือนมกราคม 2562 (สขร.1)
วันที่บันทึกข้อมูล : 12/02/2562
รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน สำหรับงวด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
วันที่บันทึกข้อมูล : 30/01/2562
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ในรอบเดือนธันวาคม 2561 (สขร. 1)
วันที่บันทึกข้อมูล : 08/01/2562
รายงานผลการดำเนินงาน สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
วันที่บันทึกข้อมูล : 25/12/2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 (สขร. 1)
วันที่บันทึกข้อมูล : 18/12/2561
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ