หน้าแรก > ผลการดำเนินงาน
Share
ผลการดำเนินงาน
 

ชื่อ ผลการดำเนินงาน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณกองทุนฯ ประจำเดือนกันยายน 2563
วันที่บันทึกข้อมูล : 07/10/2563
รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะทางการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2563
วันที่บันทึกข้อมูล : 21/09/2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณกองทุนฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2563
วันที่บันทึกข้อมูล : 11/09/2563
รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับงวดสิ้นสุด ณ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
วันที่บันทึกข้อมูล : 17/07/2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณกองทุนฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2563
วันที่บันทึกข้อมูล : 17/07/2563
รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับงวดสิ้นสุด ณ สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
วันที่บันทึกข้อมูล : 19/06/2563
รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับงวดสิ้นสุด ณ สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2563
วันที่บันทึกข้อมูล : 26/05/2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ในรอบเดือนเมษายน 2563
วันที่บันทึกข้อมูล : 26/05/2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ในรอบเดือนมีนาคม 2563
วันที่บันทึกข้อมูล : 27/04/2563
รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับงวดสิ้นสุด ณ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
วันที่บันทึกข้อมูล : 17/04/2563
รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับงวดสิ้นสุด ณ สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่บันทึกข้อมูล : 07/04/2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
วันที่บันทึกข้อมูล : 06/03/2563
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ