หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
เอกสารดาวน์โหลด folder แผ่นพับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน 183 164 15/05/2562 ดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด folder แผ่นพับพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 309 278 15/05/2562 ดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด folder การจัดทำแผนงบประมาณรายรับและรายจ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566 534 519 10/05/2562 10/05/2562 ดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด JPEG เล่มประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 3 - 2562 https://1th.me/iat4 103 82 26/03/2562 26/03/2562 ดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด jpg เล่มประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 0 26/03/2562 26/03/2562 ดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด folder แบบประเมินการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท.2) 940 816 07/03/2562 07/03/2562 ดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด folder กำหนดการสัมมนา โครงการสัมมนา เรื่อง การสร้างทีมงานและเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระหว่างวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2562 ณ โรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 183 164 22/02/2562 ดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด pdf เล่มประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 2-2562 94 75 22/02/2562 ดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด folder เอกสารบรรยาย โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 28 -29 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเอส รัชดา เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 243 214 31/01/2562 31/01/2562 ดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด powerpoint เอกสารบรรยาย โครงการสัมมนา เรื่อง การดำเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ะหว่างวันที่ 16 - 17 มกราคม 2562 โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 429 400 23/01/2562 24/01/2562 ดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด excel แบบรายงานผลการพิจารณาอนุมัติการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน ชอ.4-8 และ ชอ.4-9 284 248 14/12/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด powerpoint บรรยายเงินกู้และเงินอุดหนุน 409 366 20/11/2561 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 183 รายการ