หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
เอกสารดาวน์โหลด JPEG เล่มประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 3 - 2562 https://1th.me/iat4 32 29 26/03/2562 26/03/2562 ดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด jpg เล่มประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 0 26/03/2562 26/03/2562 ดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด folder แบบประเมินการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท.2) 695 603 07/03/2562 07/03/2562 ดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด folder กำหนดการสัมมนา โครงการสัมมนา เรื่อง การสร้างทีมงานและเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระหว่างวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2562 ณ โรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 110 97 22/02/2562 ดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด pdf เล่มประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 2-2562 48 36 22/02/2562 ดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด folder เอกสารบรรยาย โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 28 -29 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเอส รัชดา เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 202 179 31/01/2562 31/01/2562 ดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด powerpoint เอกสารบรรยาย โครงการสัมมนา เรื่อง การดำเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ะหว่างวันที่ 16 - 17 มกราคม 2562 โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 296 272 23/01/2562 24/01/2562 ดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด excel แบบรายงานผลการพิจารณาอนุมัติการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน ชอ.4-8 และ ชอ.4-9 235 207 14/12/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด powerpoint บรรยายเงินกู้และเงินอุดหนุน 328 290 20/11/2561 ดาวน์โหลด
คู่มือประชาชน (กองส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน) powerpoint รายละเอียด ขั้นตอน และการเข้าใช้งานระบบบริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 820 791 13/11/2561 13/11/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด pdf แผ่นพับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 372 348 08/10/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด pdf แผ่นพับเงินกู้ 641 615 08/10/2561 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 180 รายการ