หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
เอกสารดาวน์โหลด folder แบบฟอร์มรายงานการเงิน ปี 2563 228 193 08/09/2563 ดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด pdf ประกาศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 328 292 31/08/2563 ดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด pdf แผนการบริหารทรัพยกรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2564 197 170 11/08/2563 ดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด pdf แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2564 129 110 11/08/2563 ดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด pdf แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2564 129 105 11/08/2563 11/08/2563 ดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด pdf ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมฯ เรื่อง กำหนดวงเงินกู้ยืมและการชำระเงินคืนกองทุนฯ (ฉบับที่ 7) 165 147 17/07/2563 17/07/2563 ดาวน์โหลด
เงินอุดหนุนและเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน folder ข้อมูลหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินและการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 213 197 10/07/2563 ดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด word สัญญากู้ยืม (ผู้ดำเนินการฝึกฯ)ฉบับแก้ไข 155 133 01/06/2563 01/06/2563 ดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด folder เอกสาร พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 1430 1335 19/05/2563 10/07/2563 ดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด pdf มาตรการช่วยเหลือสถานประกอบกิจการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 1624 1458 08/05/2563 ดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด pdf การจัดทำแผนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567 459 424 01/05/2563 01/05/2563 ดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด excel แบบฟอร์มการจัดทำแผนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567 325 303 01/05/2563 01/05/2563 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 209 รายการ