ข่าว หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นางพนิดา - ธนาภรณ์ 8 สิงหาคม 2551 - 5 กุมภาพันธ์ 2553 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายอรรถพล - สุวัธนเดชา 8 กุมภาพันธ์ 2553 - 1 ตุลาคม 2555 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายไพโรจน์ - ชาติสิริ 2 ตุลาคม 2555 - 11 ตุลาคม 2556 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาฝรมือแรงงาน
นายอนุกูล - นำหน้าวงษ์สุข 14 ตุลาคม 2556 - 4 พฤศจิกายน 2557 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางเอื้อมพร - โศจิพลกุล 4 พฤศจิกายน 2557 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
 


รายการที่ 1 - 5 จากทั้งหมด 5 รายการ