ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

หัวข้อข่าว
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาซื้อจ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทางสื่อหนังสือพิมพ์
ว้นที่ข่าว : 18/06/2562
ใบสั่งจ้างเลขที่ 354/2562
ว้นที่ข่าว : 18/06/2562
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานทำตรายาง จำนวน 32 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 18/06/2562
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างประชาสัมพันธ์ในรูปแบบข่าว เกี่ยวกับภารกิจภาพรวมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านสื่อออนไลน์
ว้นที่ข่าว : 17/06/2562
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการเก็บตัวฝึกซ้อมเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 45 สัญญาเลขที่ 066/2562
ว้นที่ข่าว : 14/06/2562
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการเก็บตัวฝึกซ้อมเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 45 สัญญาเลขที่ 065/2562
ว้นที่ข่าว : 14/06/2562
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการเก็บตัวฝึกซ้อมเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 45 สัญญาเลขที่ 064/2562
ว้นที่ข่าว : 14/06/2562
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการเก็บตัวฝึกซ้อมเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 45 สัญญาเลขที่ 063/2562
ว้นที่ข่าว : 14/06/2562
ใบสั่งจ้างเลขที่ 353/2562
ว้นที่ข่าว : 14/06/2562
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างทำโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรพร้อมปก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 14/06/2562
ใบสั่งซื้อเลขที่ 351/2562
ว้นที่ข่าว : 14/06/2562
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 14/06/2562
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 14/06/2562
ใบสั่งจ้างเลขที่ 350/2562
ว้นที่ข่าว : 14/06/2562
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 14/06/2562
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 14/06/2562
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 352/2562
ว้นที่ข่าว : 14/06/2562
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 349/2562
ว้นที่ข่าว : 13/06/2562
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 13/06/2562
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ
ว้นที่ข่าว : 13/06/2562
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 2,121 รายการ