ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

หัวข้อข่าว
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2564
ว้นที่ข่าว : 30/10/2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญขอสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)
ว้นที่ข่าว : 30/10/2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์สมุดประชาสัมพันธ์ ปี พ.ศ.2564
ว้นที่ข่าว : 30/10/2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 10/2564
ว้นที่ข่าว : 30/10/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมพื้นห้องอธิบดี ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 30/10/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 30/10/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อกระดาษชำระ จำนวน 80 หีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 30/10/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 30/10/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 8/2564
ว้นที่ข่าว : 30/10/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 6/2564
ว้นที่ข่าว : 29/10/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อน้ำดื่ม จำนวน 85 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 29/10/2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างเหมาป้องกันและกำจัดหนู มด แมลงสาบ ปลวก
ว้นที่ข่าว : 29/10/2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์
ว้นที่ข่าว : 28/10/2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 5/2564
ว้นที่ข่าว : 22/10/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 3กบ 1376 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 22/10/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 4/2564
ว้นที่ข่าว : 22/10/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 22/10/2563
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานเลขานุการกรม
ว้นที่ข่าว : 16/10/2563
ประกาศผลผู้ชนะการซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 86 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 15/10/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างออกแบบและจัดพิมพ์สมุดประชาสัมพันธ์ ปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 15/10/2563
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 3,516 รายการ