ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

หัวข้อข่าว
ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
ว้นที่ข่าว : 19/04/2562
ใบสั่งซื้อเลขที่ 268/2562
ว้นที่ข่าว : 19/04/2562
ใบสั่งจ้างเลขที่ 269/2562
ว้นที่ข่าว : 19/04/2562
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 19/04/2562
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 19/04/2562
ใบสั่งซื้อเลขที่ 266/2562
ว้นที่ข่าว : 19/04/2562
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อน้ำดื่ม จำนวน 90 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 19/04/2562
ใบสั่งจ้างเลขที่ 267/2562
ว้นที่ข่าว : 19/04/2562
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างตกแต่งสถานที่ บริเวณห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 19/04/2562
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างผลิตสื่อการฝึกประเภทวีดิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 19/04/2562
ใบสั่งซื้อเลขที่ 266/2562
ว้นที่ข่าว : 19/04/2562
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 18/04/2562
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 263/2562
ว้นที่ข่าว : 18/04/2562
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 18/04/2562
ใบสั่งซื้อเลขที่ 265/2562
ว้นที่ข่าว : 18/04/2562
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 264/2562
ว้นที่ข่าว : 18/04/2562
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 18/04/2562
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 18/04/2562
ใบสั่งจ้างเลขที่ 262/2562
ว้นที่ข่าว : 17/04/2562
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างจัดกิจกรรมและนิทรรศการในพิธีปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทุนมนุษย์ในเขตพื้นที่ชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในกลุ่มประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ GMS (The Greater Mekong Subregion)" ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 17/04/2562
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 1,914 รายการ