ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

หัวข้อข่าว
ใบสั่งซื้อเลขที่ 31/2564
ว้นที่ข่าว : 02/12/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 600 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 02/12/2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 32/2564
ว้นที่ข่าว : 02/12/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเดินระบบน้ำประปาและติดตั้งอุปกรณ์พร้อมใช้งาน ณ ห้องแม่บ้าน บริเวณชั้น 2 อาคารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 02/12/2563
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (EXTERNAL STORAGE) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 01/12/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์ในรูปแบบข่าว เกี่ยวกับภารกิจภาพรวมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านสื่อออนไลน์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 30/11/2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 29/2564
ว้นที่ข่าว : 30/11/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 30/11/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 30/2564
ว้นที่ข่าว : 30/11/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 30/11/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 30/11/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 28/2564
ว้นที่ข่าว : 30/11/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 26/11/2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 27/2564
ว้นที่ข่าว : 26/11/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อโปรแกรมประชุมทางไกลพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 24/11/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 25/2564
ว้นที่ข่าว : 24/11/2563
ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกงานซื้อหมึกพิมพ์และดรัม จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 24/11/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 26/2564
ว้นที่ข่าว : 24/11/2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สัญญาเลขที่ 084/2563 ครั้งที่ 1
ว้นที่ข่าว : 24/11/2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 24/2564
ว้นที่ข่าว : 23/11/2563
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 3,570 รายการ