ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 6/2561
ว้นที่ข่าว : 18/06/2561
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานครั้งที่ 1/2561
ว้นที่ข่าว : 18/06/2561
เอกสารเผยแพร่และแนะนำงานตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 8 ปีงบประมาณ 2561
ว้นที่ข่าว : 18/06/2561
ประมวลภาพการทำสัญญาเงินกู้
ว้นที่ข่าว : 18/06/2561
สัมมนา เรื่อง การดำเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ว้นที่ข่าว : 18/05/2561
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 6/2561
ว้นที่ข่าว : 17/05/2561
นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ว้นที่ข่าว : 16/05/2561
เอกสารเผยแพร่และแนะนำการตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2561
ว้นที่ข่าว : 19/04/2561
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง พันธิกิจ และวิสัยทัศน์
ว้นที่ข่าว : 10/04/2561
โครงสร้างการบริหารของทุนหมุนเวียน
ว้นที่ข่าว : 10/04/2561
เอกสารเผยแพร่และแนะนำการตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 6 ปีงบประมาณ 2561
ว้นที่ข่าว : 04/04/2561
ประกาศรับสมัครสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2561
ว้นที่ข่าว : 30/03/2561
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 2/2561
ว้นที่ข่าว : 28/03/2561
พิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 2/2561
ว้นที่ข่าว : 21/02/2561
แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ว้นที่ข่าว : 13/02/2561
บันทึกผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการกู้เงินและรับการช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนฯ ประจำปีบัญชี 2561
ว้นที่ข่าว : 13/02/2561
ประกาศ เรื่อง วัฒนธรรมคุณธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 24/01/2561
ประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1/2561
ว้นที่ข่าว : 23/01/2561
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 10/2560 
ว้นที่ข่าว : 18/12/2560
บรรยาย เงินกู้+เงินอุดหนุน
ว้นที่ข่าว : 22/11/2560
รายการที่ 81 - 100 จากทั้งหมด 294 รายการ