ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
แบบสำรวจความจำเป็นในการจ้างลูกจ้างชั่วคราวกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ว้นที่ข่าว : 27/06/2562
จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผล การดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี 2562 และชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2563
ว้นที่ข่าว : 19/06/2562
ประชุมคณะกรรมส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 4/2562
ว้นที่ข่าว : 12/06/2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2562 - 2564 และแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2563
ว้นที่ข่าว : 12/06/2562
*** ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ว้นที่ข่าว : 12/06/2562
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
ว้นที่ข่าว : 31/05/2562
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2562
ว้นที่ข่าว : 15/05/2562
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
ว้นที่ข่าว : 14/05/2562
ประชุม คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 2/2562
ว้นที่ข่าว : 13/05/2562
ประชุมคณะทำงานกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2562
ว้นที่ข่าว : 01/05/2562
***ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 24/04/2562
วัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 22/04/2562
สารสนเทศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 22/04/2562
โครงสร้างการบริหารงานของทุนหมุนเวียน
ว้นที่ข่าว : 22/04/2562
ประชุมคณะทำงานบุคคลของกองทุนพัฒนาฝีมือเเรงงาน ครั้งที่ 2/2562
ว้นที่ข่าว : 04/04/2562
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 3 ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562
ว้นที่ข่าว : 26/03/2562
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ
ว้นที่ข่าว : 22/03/2562
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก***ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี***
ว้นที่ข่าว : 21/03/2562
สัมมนาลูกจ้างชั่วคราวกองทุนฯ
ว้นที่ข่าว : 19/03/2562
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ***ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี***
ว้นที่ข่าว : 15/03/2562
รายการที่ 41 - 60 จากทั้งหมด 315 รายการ