ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2562 และชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลทุนหมุนเวียน ประจำปี บัญชี 2563
ว้นที่ข่าว : 25/09/2562
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เยี่ยมคว้ารางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น ประจำปี 2562 กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 24/09/2562
สนพ.บุรีรัมย์ มอบเช็คเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 23/08/2562
พัฒนาแรงงานนนท์ อนุมัติเงินกู้ “1,440,000 บาท” เพิ่มทักษะลูกจ้าง 3 สถานประกอบกิจการ
ว้นที่ข่าว : 23/08/2562
สนพ.เพชรบูรณ์ อนุมัติเงินกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้แก่สถานประกอบกิจการ
ว้นที่ข่าว : 23/08/2562
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 7/2562
ว้นที่ข่าว : 16/08/2562
นายอาคม คุ้มหมู่ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี ได้มอบเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 16/08/2562
สพร.9 พิษณุโลก มอบเงินช่วยเหลือ หรืออุดหนุนให้สถานประกอบกิจการที่ส่งเสริมการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้าง
ว้นที่ข่าว : 16/08/2562
สพร.9 พิษณุโลก ปล่อยกู้ ให้สถานประกอบกิจการ เสริมทักษะพนักงาน จำนวน 2,000,000 บาท ดอกเบี้ย 0%
ว้นที่ข่าว : 16/08/2562
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดวงเงินกู้ยืมและและการชำระเงินคืนกองทุนพัฒฯาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 5)
ว้นที่ข่าว : 16/08/2562
"ก.แรงงาน" จัดโปรโมชั่นเอาใจผู้ประกอบการ จ่อขยายเวลาปล่อยกู้ปลอดดอกเบี้ยวงเงินสูงถึง 1 ล้านบาทออกไปถึง ส.ค.63...
ว้นที่ข่าว : 05/08/2562
ข่าวดี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ดอกเบี้ย 0%
ว้นที่ข่าว : 05/08/2562
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2562
ว้นที่ข่าว : 30/07/2562
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2562
ว้นที่ข่าว : 30/07/2562
ประชุมพิจารณาการให้กู้ยืมเงินเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานครั้งที่5/62
ว้นที่ข่าว : 30/07/2562
การประชุมคณะทำงานบริหารงานบุคคลของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 18/07/2562
การประชุมระดมความคิดเห็นแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนและการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 18/07/2562
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ระดมความคิดเห็นแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน และการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2562 ณ บ้านทิพย์สวนทอง รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม
ว้นที่ข่าว : 03/07/2562
แบบสำรวจความจำเป็นในการจ้างลูกจ้างชั่วคราวกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ว้นที่ข่าว : 27/06/2562
จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผล การดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี 2562 และชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2563
ว้นที่ข่าว : 19/06/2562
รายการที่ 21 - 40 จากทั้งหมด 313 รายการ