ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ
ว้นที่ข่าว : 22/03/2562
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก***ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี***
ว้นที่ข่าว : 21/03/2562
สัมมนาลูกจ้างชั่วคราวกองทุนฯ
ว้นที่ข่าว : 19/03/2562
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ***ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี***
ว้นที่ข่าว : 15/03/2562
บันทึกผลการสำรวจความพึงพอใจ ผู้ขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน ประจำปีบัญชี 2562
ว้นที่ข่าว : 05/03/2562
บันทึกผลการสำรวจความพึงพอใจผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ ประจำปีบัญชี 2562
ว้นที่ข่าว : 05/03/2562
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
ว้นที่ข่าว : 04/03/2562
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ว้นที่ข่าว : 13/02/2562
***ประกาศ*** รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ว้นที่ข่าว : 07/02/2562
กพร.ติดตามผลกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 24/01/2562
สัมมนา กองทุนฯ ประจำปีงบฯ 2562
ว้นที่ข่าว : 24/01/2562
การประชุมถ่ายทอดเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2562
ว้นที่ข่าว : 23/01/2562
พิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (15 พฤศจิกายน 2561)
ว้นที่ข่าว : 21/11/2561
ประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 14/11/2561
โครงสร้างคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 12/11/2561
โครงสร้างคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 12/11/2561
โครงสร้างคณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
ว้นที่ข่าว : 12/11/2561
โครงสร้างคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
ว้นที่ข่าว : 12/11/2561
โครงสร้างคณะอนุกรรมการเร่งรัดและแก้ไขปัญหาหนี้กู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 12/11/2561
รายละเอียด ขั้นตอน และการเข้าใช้งานระบบบริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ว้นที่ข่าว : 12/11/2561
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 259 รายการ