ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 12/05/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 12/05/2563
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 01/05/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 01/05/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 01/05/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 30/04/2563
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ว้นที่ข่าว : 27/03/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน
ว้นที่ข่าว : 24/03/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน
ว้นที่ข่าว : 24/03/2563
ชวนสถานประกอบการใช้สิทธิรับเงินช่วยเหลือ/อุดหนุน “อัพ สกิล” ลูกจ้าง
ว้นที่ข่าว : 12/03/2563
เปิดโครงการสัมมนาการดำเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 12/03/2563
แบบสำรวจความพึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย “ผู้ขอกู้ยืมเงิน” และ “ผู้ขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน” กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีบัญชี 2563
ว้นที่ข่าว : 05/03/2563
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี มอบเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 20/02/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬพร้อมเจ้าหน้าที่มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 18/02/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2563
ว้นที่ข่าว : 18/02/2563
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2563
ว้นที่ข่าว : 18/02/2563
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบ รายละเอียดเกี่ยวกับการฝากเตรียมเข้าทํางาน
ว้นที่ข่าว : 17/01/2563
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ว้นที่ข่าว : 18/12/2562
ก.แรงงาน จัดสัมมนา สปก. ชี้สิทธิประโยชน์ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
ว้นที่ข่าว : 03/12/2562
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี 2562 และผลการดำเนินงานตัวชี้วัดหน่วยงานกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำบัญชี 2562
ว้นที่ข่าว : 30/09/2562
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 313 รายการ