ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี มอบเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 20/02/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬพร้อมเจ้าหน้าที่มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 18/02/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2563
ว้นที่ข่าว : 18/02/2563
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2563
ว้นที่ข่าว : 18/02/2563
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบ รายละเอียดเกี่ยวกับการฝากเตรียมเข้าทํางาน
ว้นที่ข่าว : 17/01/2563
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ว้นที่ข่าว : 18/12/2562
ก.แรงงาน จัดสัมมนา สปก. ชี้สิทธิประโยชน์ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
ว้นที่ข่าว : 03/12/2562
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี 2562 และผลการดำเนินงานตัวชี้วัดหน่วยงานกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำบัญชี 2562
ว้นที่ข่าว : 30/09/2562
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2562 และชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลทุนหมุนเวียน ประจำปี บัญชี 2563
ว้นที่ข่าว : 25/09/2562
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เยี่ยมคว้ารางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น ประจำปี 2562 กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 24/09/2562
สนพ.บุรีรัมย์ มอบเช็คเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 23/08/2562
พัฒนาแรงงานนนท์ อนุมัติเงินกู้ “1,440,000 บาท” เพิ่มทักษะลูกจ้าง 3 สถานประกอบกิจการ
ว้นที่ข่าว : 23/08/2562
สนพ.เพชรบูรณ์ อนุมัติเงินกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้แก่สถานประกอบกิจการ
ว้นที่ข่าว : 23/08/2562
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 7/2562
ว้นที่ข่าว : 16/08/2562
นายอาคม คุ้มหมู่ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี ได้มอบเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 16/08/2562
สพร.9 พิษณุโลก มอบเงินช่วยเหลือ หรืออุดหนุนให้สถานประกอบกิจการที่ส่งเสริมการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้าง
ว้นที่ข่าว : 16/08/2562
สพร.9 พิษณุโลก ปล่อยกู้ ให้สถานประกอบกิจการ เสริมทักษะพนักงาน จำนวน 2,000,000 บาท ดอกเบี้ย 0%
ว้นที่ข่าว : 16/08/2562
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดวงเงินกู้ยืมและและการชำระเงินคืนกองทุนพัฒฯาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 5)
ว้นที่ข่าว : 16/08/2562
"ก.แรงงาน" จัดโปรโมชั่นเอาใจผู้ประกอบการ จ่อขยายเวลาปล่อยกู้ปลอดดอกเบี้ยวงเงินสูงถึง 1 ล้านบาทออกไปถึง ส.ค.63...
ว้นที่ข่าว : 05/08/2562
ข่าวดี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ดอกเบี้ย 0%
ว้นที่ข่าว : 05/08/2562
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 301 รายการ