ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ทดสอบ ครั้งที่ 1 การทดสอบความรู้ความสามารถ
ว้นที่ข่าว : 24/11/2563
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 05/10/2563
DSD News ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 16/07/2563
มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการที่กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙)
ว้นที่ข่าว : 15/07/2563
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 12/05/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 12/05/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 01/05/2563
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 01/05/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 01/05/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 30/04/2563
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ว้นที่ข่าว : 27/03/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน
ว้นที่ข่าว : 24/03/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน
ว้นที่ข่าว : 24/03/2563
เปิดโครงการสัมมนาการดำเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 12/03/2563
ชวนสถานประกอบการใช้สิทธิรับเงินช่วยเหลือ/อุดหนุน “อัพ สกิล” ลูกจ้าง
ว้นที่ข่าว : 12/03/2563
แบบสำรวจความพึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย “ผู้ขอกู้ยืมเงิน” และ “ผู้ขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน” กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีบัญชี 2563
ว้นที่ข่าว : 05/03/2563
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี มอบเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 20/02/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬพร้อมเจ้าหน้าที่มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 18/02/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2563
ว้นที่ข่าว : 18/02/2563
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2563
ว้นที่ข่าว : 18/02/2563
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 317 รายการ