การสัมมนาแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการรองรับประชาคมอาเซียน
...

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานีได้มีการจัดสัมมนาแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการรองรับประชาคมอาเซียน  ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อ.เมือง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่  ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดย นายธีรวัฒน์ ทองน้อย หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ของสถานประกอบกิจการในจังหวัดอุดรธานี


ว้นที่ข่าว : 30/6/2558 16:26:15
ปิดหน้าจอ