หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > พิธีมอบรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
หัวข้อเรื่อง พิธีมอบรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน
รายละเอียด

พิธีมอบรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 8.30 - 14.00 น. ณ โรงแรง ดิ เอมเมอรัลด์

ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพ

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
1 กันยายน 2560
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
1 กันยายน 2560