หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 9/2559
 
หัวข้อเรื่อง การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 9/2559
รายละเอียด

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 20 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม ปกรณ์ อังศุสิงห์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
20 กันยายน 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
20 กันยายน 2559