หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ : การสัมมนาเชิงวิชาการ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กับการยกระดับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์

...

 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน  กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  ได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติกับการยกระดับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ และซับพลายเชนสู่การแข่งขัน" เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ และเอกชน  ในกลุ่มโลจิสติกส์และซับพลายเชน  และให้ความรู้ความเข้าใจ  ประโยชน์ของมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  และการเสวนาในช่วงบ่าย เรื่อง "การปฏิรูปกำลังพลด้านโลจิสติกส์และมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ"  โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน  มีจำนวน 3 รุ่น รุ่นที่ 1  วันที่ 5 มีนาคม 2558 รุ่นที่ 2 วันที่ 10 มีนาคม 2558 และรุ่นที่ 3 วันที่ 17 มีนาคม 2558 ผู้ที่สนใจ หรือสถานประกอบกิจการที่สนใจสามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงานได้ที่กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  โทร/โทรสาร 023540281  ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

กำหนดการ

แบบตอบรับ


ว้นที่ข่าว : 27/02/2558