หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ชวนช่างฝีมือ ทดสอบทักษะ

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...

ว้นที่ข่าว : 20/07/2563