หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี เปิดผลิตช่างแอร์ เต็มรูปทั้งฝึกอบรมและทดสอบ

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...

ว้นที่ข่าว : 17/06/2563