หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ชวนทดสอบช่างแอร์และไฟฟ้า

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...

ว้นที่ข่าว : 15/06/2563