หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน

...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่าย เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการ ใด ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ประกาศ ข้อ 7)  ให้กับ บ.ซิติเซ็น วอท์ช แมนูแฟคเจอริ่ง (ปทท) จก.  จำนวน 17,400 บาท ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563


ว้นที่ข่าว : 12/05/2563