หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
นายอาคม คุ้มหมู่ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี ได้มอบเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...

ว้นที่ข่าว : 16/08/2562