หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สพร.9 พิษณุโลก มอบเงินช่วยเหลือ หรืออุดหนุนให้สถานประกอบกิจการที่ส่งเสริมการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...

สพร.9 พิษณุโลก มอบเงินช่วยเหลือ หรืออุดหนุนให้สถานประกอบกิจการที่ส่งเสริมการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้าง

วันพุธที่ 14 สิิงหาคม 2562 นายเด่นดวง ลำเพยพล ผู้อำนวยการกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ มอบเงินมอบเงินช่วยเหลือ หรืออุดหนุ ให้กับบริษัท โรซี่ บลู ไดมอนด์ จำกัด จำนวน 11,800 บาท
ซึ่งบริษัท โรซี่ บลู ไดมอนด์ จำกัด มีพนักงาน จำนวน 606 คน ได้จัดให้มีการฝึกอบรมแรงงาน จำนวน 484 คน จึงมีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนในส่วนที่ดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานเกิน 70 % ส่วนที่เกิน 70% มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุน หัวละ 200 บาท จำนวน 59 คน รวมเป็นเงิน 11,800 บาท โดยสถาบันฯ ได้ตรวจคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ จึงมอบเงินช่วยเหลือ หรืออุดหนุน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักบริหาร สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก


ว้นที่ข่าว : 16/08/2562